Skip to main content
Vi kör fossilfritt för framtiden

Miljöarbete

Viby Buss AB ska bidra till en långsiktig hållbar utveckling genom att erbjuda och arbeta för busstransporter med minsta möjliga miljöpåverkan. Några punkter:

» Företagsledningen driver och stödjer miljöarbetet.

» Vi ser miljöförbättrande åtgärder som långsiktiga investeringar.

» Vi ökar kunskapen och höjer medvetandet kring miljöfrågor hos oss alla och ger möjlighet att väga in miljöaspekter i samtliga arbetsuppgifter.

Sedan en tid tillbaka har vi bytt bort den ”gamla” dieseln mot det nya och fossilfria bränslet HVO (Hydrotreated vegetable oil). Detta innebär i praktiken att vi minskar våra koldioxidutsläpp med ca 90%

HVO framställs genom att en vegetabilisk olja eller animaliska fetter processas med vätgas under inverkan av en katalysator. Fettsyror reagerar med vätgas vid hög temperatur och under högt tryck, vilket skapar kolvätekedjor som är identiska med dieselolja.

Fritextsökning