Affärsidé

Viby Buss AB skall vara ett framstående bussföretag som på ett säkert, trevligt och prisvärt sätt utför busstransporter gentemot sina kunder.
Viby Buss tillhandahåller resor anpassade till kundens speciella behov. Med hänsyn till fordonets storlek utrustning och tillgänglighet.
Den som väljer Viby Buss ska känna sig välkommen av både förare, arrangemang och fordon.

Viby Buss har särskilt inriktat sig mot att kunna ta hand om människor med funktionshinder vilket innebär att de flesta bussarna är handikapsanpassade och kan ta upp till 8 rullstolar i samma buss.