Miljö

Viby Buss AB ska bidra till en långsiktig hållbar utveckling genom att erbjuda och arbeta för busstransporter med minsta möjliga miljöpåverkan. Några punkter:

» Företagsledningen driver och stödjer miljöarbetet.

» Vi ser miljöförbättrande åtgärder som långsiktiga investeringar.

» Vi ökar kunskapen och höjer medvetandet kring miljöfrågor hos oss alla och ger möjlighet att väga in miljöaspekter i samtliga arbetsuppgifter.